dr inż. Jarosław Gocławski - nauka

Badania

 

Moja działalność naukowo-badawcza jest związana z dziedziną komputerowego przetwarzania i  analizy obrazów w zastosowaniach biologicznych i przemysłowych.

Od roku 2006 jestem zatrudniony w Katedrze Informatyki Stosowanej PŁ i pracuję w interdyscyplinarnym zespole naukowym z p. dr Joanną Sekulską-Nalewajko. Zajmujemy się projektowaniem metod automatycznego wyodrębniania, pomiaru i klasyfikacji obiektów zainteresowania na obrazach wykorzystywanych w badaniach biologicznych.

Od 3 lat współpracujemy w tym zakresie z Katedrą Cytologii i Cytochemii Roślin UŁ, a od roku także z Katedrą Fizjologii i Biochemii Roślin UŁ.
Dla pierwszej z wymienionych jednostek opracowaliśmy algorytm pomiaru zawartości DNA w jądrach komórkowych, analizator autoradiogramów oraz klasyfikator stadiów mitozy.
Przy współpracy z drugą jednostką zostały przygotowane metody analizy systemów korzeniowych pszenicy i przebarwień korzeni w warunkach stresu abiotycznego.
Proponowane przez nas rozwiązania były prezentowane na konferencjach krajowych i międzynarodowych; zostały także opisane w przedstawionych publikacjach.

W efekcie wspólnych badań prowadzonych z Katedrą Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej PŁ opracowana została metoda pomiaru kąta zwilżania powierzchni wybranych materiałów poprzez analizę obrazu leżącej kropli. Obecnie przygotowuję oprogramowanie do oceny wewnętrznej struktury włókien w oparciu o ich obrazy uzyskane z mikroskopu interferencyjno-polaryzacyjnego.

 

 

  e-mail: Jarosław Gocławski