dr inż. Jarosław Gocławski - nauka

Publikacje

 1. Gocławski J., Anioł P. "Selected segmentation methods applied for DNA image cytometry", IEEE Proceedings of the 2-nd International Conference of Young Scientists MEMSTECH, Lviv-Polyana 2006, pp. 125-130, 2006. ISBN 966-533-517-X
 2. Gocławski J., Anioł P. "Metoda segmentacji obrazów jąder komórkowych roślin w cytometrii DNA z heterogenicznym rozkładem wewnątrz jądra" , Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, t.10, z.3, pp.299-311, 2006. ISSN 1429-3447
 3. Jaroslaw Goclawski, Wieslawa Urbaniak-Domagala, "The method of solid-liquid contact angle measurement using the images of sessile drops with shadows on substratum", IEEE Proceedings of the 3-d International Conference of Young Scientists MEMSTECH, Lviv-Polyana 2007, pp. 135-140, 2007. ISBN 978-966-553-614-7
 4. Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko, Patryk Anioł "Metoda segmentacji obrazów mikroskopowych komórek roślinnych znakowanych radiograficznie dla wyznaczania poziomu syntezy DNA w jądrach komórkowych ", Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, 2007. - t. 11, z. 3, pp. 75-87 ISSN 1429-3447
 5. Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko, Patryk Anioł "The segmentation of meristematic Allium cell images and extraction of nuclei features for the purpose of mitotic index evaluation", IEEE Proceedings of the IV-th International Conference of Young Scientists MEMSTECH, Lviv-Polyana 2008, pp. 123-128, 2008. ISBN 978-966-2191-00-4
 6. Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko, Patryk Anioł, "Metoda automatycznego wyznaczania indeksu mitotycznego komórek cebuli z wykorzystaniem drzewa decyzyjnego", Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, t.12, z.3, pp.641-656, 2008, ISSN 1429-3447
 7. dr inż. Jarosław Gocławski, dr inż. Wiesława Urbaniak-Domagała "THE MEASUREMENT OF WETTING ANGLE BY APPLYING AN ADSA MODEL OF SESSILE DROP ON SELECTED TEXTILE SURFACES", Fibres & Textiles in Eastern Europe, April/June 2008, vol. 16, No 2, pp. 84-88 ISSN: 1230-3666
 8. Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko, Ewa Gajewska, Marzena Wielanek, "Automatyczny pomiar długości korzeni siewek pszenicy z hodowli hydroponicznej przy wykorzystaniu metod przetwarzania i analizy obrazów", Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, 2009.- w druku, ISSN 1429-3447
 9. Joanna Sekulska-Nalewajko, Jarosław Gocławski, "Segmentation and geometry identification of white roots in two-dimensional scanner images", IEEE Proceedings of the V-th International Conference of Young Scientists MEMSTECH, Lviv-Polyana 2009, pp. 73-76, 2009. ISBN 978-966-2191-06-6
 10. Joanna Sekulska-Nalewajko, Jarosław Gocławski, "Algorytm segmentacji obrazów mikroskopowych okrzemek w preparatach z zanieczyszczeniami osadowymi", Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, 2009.- w druku ISSN 1429-3447
 11. Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko, Ewa Gajewska, Marzena Wielanek,"AN AUTOMATIC SEGMENTATION METHOD FOR SCANNED IMAGES OF WHEAT ROOT SYSTEMS WITH DARK DISCOLOURATIONS", International Journal of Applied Mathematics and ComputerScience, vol. 9, No 4, 2009 - w druku, ISSN 1429-3447

 

  e-mail: Jarosław Gocławski