dr inż. Jarosław Gocławski - dydaktyka

Prace dyplomowe - propozycje

Uwaga!
Studentów zainteresowanych wymienionymi poniżej tematami proszę o zgłaszanie się w godzinach konsultacji

  1. Wspomaganie e-learningowe kursu użytkowania komputera osobistego dla seniorów
    E-learning support of personal computer using course for senior-citizens
  2. Przeglądarka i edytor mapy cyfrowej Borów Tucholskich z warstwami opisu obszarów bagiennych i torfowisk
    The viewer and editor of Tuchola Forests digital map with description layers of wetlands and peats
  3. Rozpoznanie i pomiar przebarwień powierzchni liści powstających w warunkach stresu środowiskowego z wykorzystaniem metod przetwarzania i analizy obrazu
    Recognition and measurement of leaf surface discolourations originating in conditions of environmental stress with the use of image processing and analysis methods

 

  e-mail: Jarosław Gocławski